March 20, 2018

Föreningen Skogstur har sedan ett par år tillbaka ett samarbete med Friluftsfrämjandet Lidingö när det gäller att anordna anpassade promenader, dvs promenader som funkar för både gående och sittande. Planeringen för årets gemensamma promenader är i full gång, den först...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

©SKOGSTUR.INFO - 2016. Proudly created with Wix.com